Нормативно правові акти ради

Проекти рішень↓*

Проекти рішень що виносаться на розгляд сесії:

Проекти рішень, що виносяться на розгляд виконавчого комітету ради:

Рішення сесій ради↓

Рішення виконавчого комітету ради↓


* розділ постійно оновлюється.